Der drømmer blir virkelighet

Jan Frode Skogan forlot Trøndelag for å prøve seg i Kirkenes. Han ble værende, og studielånet forsvant.

Lone Synnøve Hegg realiserte ønsket om å skape en attraktiv arbeidsplass i hjemfylket, og ikke minst være sin egen sjef.

Petroleumsingeniør Astrid M. Tugwell får endelig brukt sin kompetanse hjemme i Finnmark.