Der drømmer blir virkelighet

Bruker kompetansen

Får brukt kompetansen sin – og mer til

I snart fem år har petroleumsingeniør Astrid M. Tugwell fått brukt sin kompetanse hjemme i Finnmark. Øksfjord-kvinnen flyttet hjem til Nord-Norge da oljeselskapet North Energy så dagens lys. Med på lasset ble hennes britiske ektemann og deres tre barn.

Tugwell utdannet seg til petroleumsingeniør i Skottland og var så vidt innom Oljedirektoratet i Stavanger før hun dro utenlands med Shell. Hun ble nesten 20 år i selskapet, halvparten i utlandet og halvparten i Stavanger. 

- Jeg begynte med et par års fartstid på riggene for å lære mer om faget fra bunnen av, og muligheten til å starte slik var også grunnen til at jeg startet akkurat der, sier Tugwell.

Siden har hun vært reservoaringeniør og undergrunnsleder på et bredt spekter av olje- og gassfelt rundt i Europa, deriblant på Ormen Lange utenfor Mørekysten i den spennende tida da funnet skulle avgrenses og utbyggingsløsning velges. Tugwell har også jobbet med planlegging og økonomi, før hun ble Development Leader for Draugen-feltet.

Prosjektene på Mørekysten gav en smak av sterkere lokalt eierskap til olje- og gassprosjekter, og da Nord-Norges eget oljeselskap etablerte seg i Alta fikk hun endelig muligheten til å komme hjem. Her får hun bruke sin kompetanse i et selskap som er basert på en visjon om lokal involvering og verdiskaping. Hun har de siste årene opplevd å være med på å bygge opp en oljemygg til å bli et selskap som er tildelt lisenser i både Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, og har to operatørskap i Norskehavet.

- Det har vært en lærerik tid. Å jobbe i et lite, nystartet selskap kontra en større aktør er både utfordrende og utviklende. I et lite selskap må man bruke mer av seg selv også utenfor sitt akademiske fagfelt. Jeg har fått anledning til å utvikle videre det jeg har bygd opp av erfaring om bransjen. Selskapets eksterne deltagelse og engasjement gjør at vi stadig blir invitert til å være med på utviklingsprosesser som angår både olje- og gassnæringen og regionen vi bor i. Dette gir en dimensjon til bruken av min erfaring som jeg vanskelig kunne fått i et større selskap i Stavanger-regionen, og vår deltagelse er samtidig et lite skritt mot å oppfylle selskapets visjon for olje-og gassnæringa i nord, sier Tugwell.