Der drømmer blir virkelighet

Økonomiske fortrinn

Det er en rekke økonomiske fortrinn ved å bo og arbeide langt nord i landet. Noen av disse gjelder for privatpersoner og noen er rettet mot bedrifter som er lokalisert i Finnmark eller i Nord-Troms. Dette skyldes at Stortinget i 1990 vedtok å opprette en egen tiltakssone for Nord-Troms og Finnmark.

De bedriftsrettede tiltakene gir gode rammebetingelser for både etablerte bedrifter og nyetableringer. De fleste bransjer slipper arbeidsgiveravgift og det er ingen el-avgift på forbruk. De personrettede tiltakene gir særfordeler til innbyggere i Finnmark i form av lavere skatt og årlig nedskriving av studielån. Dette siste tiltaket oppfattes gjerne som Norges beste privatøkonomiske ordning.

Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr år og beregninger har vist at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 100.000 på årsbasis for en familie på fire.

Du kan sjekke din økonomiske gevinst ved å bo i Finnmark ved hjelp av vår Finnmarkskalkulator.