Der drømmer blir virkelighet

Starte egen bedrift?

Å etablere seg med egen virksomhet i Finnmark kan være et godt alternativ for deg som ønsker å flytte nordover og realisere drømmen om å starte for deg selv. I dagens moderne kommunikasjonssamfunn er det fullt mulig å løse arbeidsoppgaver uten nødvendigvis å være fysisk tilstede der kundene er. I Finnmark er det godt utbygde fiberløsninger og gode muligheter for internettilgang.  

Det kan også være enklere å etablere seg i mindre lokalsamfunn der konkurransen ikke er like hard som i tettere befolkede områder. Mange opplever at de får mer drahjelp og at en nyetablering ønskes velkommen. Du kan få råd og hjelp ved å kontakte Innovasjon Norge, Finnmark fylkeskommune eller den enkelte kommune. Drahjelp kan du også få fra Sametinget som arbeider for et sterkt og allsidig næringsliv som bygger på og tar hensyn til samisk kultur, natur og miljø.

Etablering i Finnmark gir deg enkelte økonomiske fordeler:

  • Det er fritak for arbeidsgiveravgift for de fleste virksomheter som er lokalisert til en kommune i Finnmark.
  • Industribedrifter i Finnmark er fritatt fra å betale (el-avgift) forbruksavgiften på 9,3 øre/kWh.
  • Innovasjon Norge gir mer tilskudd til bedriftsutvikling og fysiske investeringer i Finnmark og enn i resten av landet.