Der drømmer blir virkelighet

Skoler i Finnmark

Finnmark har et godt utbygd skoletilbud og det er kommunene som har ansvaret for grunnskoletrinnet. Finnmark fylkesommune har ansvaret for den videregående opplæringen. Nederfor er en oversikt over videregående skoler i Finnmark og høyere utdanningsinstitusjoner i fylket.

VIDEREGÅENDE SKOLER

Alta videregående skole

Tana videregående skole

Hammerfest videregående skole

Nordkapp maritime fagskole og videregående skole

Lakselv videregående skole

Kirkenes videregående skole

Vadsø videregående skole

Vardø videregående skole

Samisk videregående skole (Kautokeino)

FOLKEHØGSKOLER

Øytun folkehøgskole (Alta)

Pasvik folkehøgskole (Sør-Varanger)

HØGSKOLER 

Samisk høgskole


UNIVERSITET

UiT Norges arktiske universitet

ANNET

Kunstskolen i Karasjok