Der drømmer blir virkelighet

Næringsliv i Finnmark

Næringslivet i Finnmark opplever omtrent samme vekst som i landet for øvrig. Med veksten følger også økende mangel på arbeidskraft, særlig i anleggsbransjen som er spesielt stor i vestfylket.

Finnmark er en stor eksportør av sjømat, mineraler og LNG-gass. Beregnede tall for denne samlede eksporten ligger, ifølge NHO Finnmark, på  18 milliarder fra hele Finnmark i 2010. Disse eksporttallene flytter fylket fra bunn til topp i landet regnet per innbygger.

Finnmark har geografisk nærhet til rike energiressurser og letevirksomheten etter olje og gass i Barentshavet vokser, også med lokale aktører og et hav av underleverandører involvert. Det satses på utbygging og produksjon av vind- og vannkraft, og et eget selskap er stiftet med formål å  bygge ut og drifte vind- og vannkraftverk i Finnmark sammen med de lokale kraftselskapene og grunneieren Finnmarkseiendommen.

Reindrifta er av avgjørende betydning for den samiske kultur og identitet. I Finnmark er i overkant av 2000 personer tilknyttet reindrifta. Dette tallet har holdt seg stabilt selv om antallet driftsenheter og reintallet er redusert.

Finnmark er et av Europas mest spennende reisemål. Etter årevis med stor trafikk i sommerhalvåret har nå vinterturismen tatt seg opp etter sterk satsning fra næringen.

Men også kunnskapnæringen, som består av mange ulike undernæringer, vokser i Finnmark. Kunnskapsbedriftene skiller seg fra store deler av øvrig næringsliv ved at hovedinnsatsfaktoren ikke er knyttet til råvarer, energi eller maskiner og utstyr. I kunnskapsbedriftene er kunnskap og kompetanse den viktigste innsatsfaktoren.