Der drømmer blir virkelighet

Finnmarkshistorie

Det har bodd folk i Finnmark i over 10 000 år, og det er mange spor etter boplasser og gravfelt fra tidligere tider. I Alta finner en
Verdensarvsenter for bergkunst og helleristninger som er mer enn 6000 år gamle.

Det er vanskelig å tidfeste, men vi finner spor av samisk kultur som går minst 2000 år tilbake i tid. Sápmi eller Sameland krysser fire landegrenser; Russland, Finland, Sverige og Norge. De fleste samene bor i Norge. De samiske språkene og dialektene er av samme opprinnelse, men har gjennom tidene utviklet seg i forskjellige retninger.

Finnmark har hatt fast norsk bosetting siden 1200-tallet. Den første kirka ble innviet i 1307 i Vardø, omtrent samtidig som Vardøhus festning ble reist. Rike fiskeressurser og gode markedsmuligheter førte til økt norsk og nord-europeisk innvandring. Innvandrerne fra Finland og Sverige på 1700- og 1800-tallet, skapte den finske kulturen som vi fremdeles møter i Finnmark, spesielt i østfylket (Vadsø, Bugøynes). Noen snakker fortsatt finsk, og finske familienavn er i bruk.

Andre verdenskrig satte dype spor i Finnmark. De allierte bombet store deler av bebyggelsen i Kirkenes, Vadsø og Vardø. Da de tyske styrkene trakk seg tilbake høsten 1944, praktiserte de ”den brente jords taktikk”. Mer enn 10 000 bolighus, skoler, sykehus og kirker ble brent. I tillegg ble store deler av fiskeflåten senket. Om lag to tredeler av befolkningen ble tvangsevakuert sørover.

Våren og sommeren 1945 reiste de fleste evakuerte nordover igjen. Myndighetene ønsket å regulere oppbyggingen av fylket, men lyktes bare delvis med det. Det var mangel på det meste, men folk ville hjem og ønsket å bygge der de hadde bodd før. De fleste steder i fylket er preget av etterkrigstidas arkitektur. Noen steder ble ikke gjenoppbygd etter krigen.

Dagens Finnmark har endret seg. Naturressursene og beliggenheten gjør Finnmark attraktivt også internasjonalt. Nærheten til Russland, kulturen og mulighetene som finnes her gir gode fremtidsutsikter. Foruten kommunene jobber både Finnmark fylkeskommune, Sametinget og Innovasjon Norge for bosetting og næringsliv.