Der drømmer blir virkelighet

Jobb og utdanning

Finnmark har et godt utbygd skoletilbud, både innen grunnskole i hver kommune, videregående skole, folkehøgskole, fagskole, høgskole og universitet. I Finnmark er det muligheter for å utdanne seg helt fra barnehagealder til man går ut fra UiT - Norges arktisk universitet med for eksempel en mastergrad i enten reiseliv eller spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Mange velger også å gjennomføre fjernstudier ved andre institusjoner for høyere utdanning i Norge selv om de er bosatt i nord.

UiT - Norges arktiske universitet ligger i Alta men tilbyr en rekke utdanninger utenbys som sykepleierutdanning i Hammerfest, samt andre studier i Kirkenes og i utlandet. I Kautokeino ligger Sámi Allaskuvla / Samisk høgskole som sammen med UiT - Norges arktiske universitet tilbyr desentralisert utdanning på flere fagfelt. Læring gjennom lokalt samarbeid med arbeidslivet (LOSA), er et videregående skoletilbud i Finnmark og har en desentralisert struktur hvor mye av undervisninga foregår via lyd/bildestudio.

Både som nyutdannet og mer erfaren i arbeidslivet kan du få svært spennende utfordringer i Finnmark. Fordi det er få innbyggere i fylket så du må betjene et bredere spekter innen ditt fag enn det som er vanlig i mer folkerike regioner. Arbeidsplassene er mange og varierte, og fylket trenger arbeidskraft innen en rekke næringer.