Der drømmer blir virkelighet

For deg som vil drive bedrift i Finnmark

Ingen arbeidsgiveravgift
Det er fritak for arbeidsgiveravgift for de fleste virksomheter som er lokalisert til en kommune i Finnmark.

Skattesatser for 2013 finner du her.

Fritak for el-avgift på forbruk
Industribedrifter i Finnmark er fritatt fra å betale forbruksavgiften på 9,3 øre/kWh.

Bedre betingelser hos Innovasjon Norge
Innovasjon Norge gir mer tilskudd til bedriftsutvikling og fysiske investeringer i Finnmark enn i resten av landet.

Trenger du råd og hjelp kan du også ta kontakt med den enkelte kommune.