Der drømmer blir virkelighet

For deg som vil bo i Finnmark

Nedskriving av studielån
Alle som bor og arbeider i Finnmark og Nord-Troms kan få en årlig skattefri nedskriving av studielånet på inntil 10% av det opprinnelige lånebeløpet - maksimalt kr 25.000,- pr. år. Kravene til Statens lånekasse må være innfridd.

Mindre skatt
Alle som er bosatt i Finnmark og Nord-Troms som betaler skatt får automatisk et inntekstfradrag i alminnelig inntekt på kr 15.000,- (skatteklasse I) / kr 30.000,- (skatteklasse II). Fellesskatten til Skattefordelingsfondet beregnes av en sats som er 3,5 % lavere enn for landet for øvrig. Det er lavere toppskatt i Finnmark.

Mer om skatt finner du her.

Skattesatser for 2013 finner du her.

Her kan du regne ut hva skatten din blir.
Kalkulatoren er levert av dinepenger.no

Fritak for el-avgift på forbruk
Fritaket utgjør 9,5 øre/kWh, og kommer i tillegg til at hele Nord-Norge er fritatt for merverdiavgift på elektrisk kraft.