Der drømmer blir virkelighet

Fakta om Finnmark

Finnmark fylke ligger lengst nord og lengst øst i landet. Fylket har størst areal (48.637 kvadratkilometer) og færrest innbyggere av alle fylkene i Norge. Mesteparten av grunnen i Finnmark (95%) var tidligere eid av staten, men ble i juli 2006 overført til Finnmarkseiendommen. Selv om Nordkapp tradisjonelt regnes som det nordligste punktet i Europa, er det Kinnarodden på Nordkynhalvøya som er det nordligste punktet på fastlandet. Det østligste punktet er Hornøya i Vardø kommune. Finnmark grenser mot Troms fylke, Nordishavet, Barentshavet, Finland og Russland.

Finnmark inndelt i 19 kommuner. Seks av dem er bykommuner: Alta (bystatus i 2001), Sør-Varanger (kommunesenteret Kirkenes fikk bystatus i 1998), Nordkapp (kommunesenteret Honningsvåg fikk bystatus i 1996), Vadsø (1833), Hammerfest (1789) og Vardø (1789). De øvrige kommunene er; Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Karasjok/Kárasjoga, Kautokeino/Gouvdageaidnu, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby/Unjargga, Porsanger og Tana/Deanu

De mest befolkede stedene er Alta, Hammerfest og Kirkenes. Fylkeshovedstaden er Vadsø, hvor stats- og fylkesadministrasjonene ligger. Siden 2007 har befolkningen økt. Hovedårsakene til stigningen er fødselsoverskudd og økning i innvandring. Folketallet per 1. januar 2014 var på 75 207 innbyggere.

Andre fakta:

Høyeste fjelltopp: Øksfjordjøkelen (1175,4/1204 m.o.h) Kilde Statens Kartverk
Største innsjø: Iešjávri (68 km²)
Lengste elv: Tanaelva (369 km norsk/finsk) og Pasvikelva (387 km norsk/russisk/finsk)
Fylkesblomst: Multe
Fylkesfugl: Rype
Fylkesstein: Kvartsittskifer

Du holder deg også oppdatert ved å følge med i Finnmarksmedia.