Finnmárku – Gos niegut ollašuvvet

Musihkka ja kultuvra

Finnmárkkus lea rikkis kultureallin. Sámi dáidda ja kultuvra dahká ahte fylka lea erenoamáš riikkadásis. Ámmát dáiddárat, amatevrrat, searvvit ja organisašuvnnat lágidit fálaldagaid viiddis ja girjás guovllus. Nuoraid kultureallin lágida hui olu doaimmaid sihke friddjaáiggis ja skuvllaoktavuođas. Dus lea vejolašvuohta searvat kulturdeaivvadeapmái.

Fylkkas lea maid aktiiva lávlun- ja musihkkaeallin. Lávdi Finnmárkkus leat ámmát dáiddárat iešguđet guovllus, ja sii leat dehálaččat ovttasbargoguoimmit báikkálaš dásis. Fylkkas leat olu revy- ja amatevrateáhterjoavkkut. Beaivváš Sámi Teáhter lea ásahuvvon Guovdageidnui. Lassin leat friddja teáhter- ja dánsunjoavkkut ásahuvvon Finnmárkkus. Hålogaland Teáhter Romssas ja Riikkateáhter guoimmuhit fylkka jahkásaččat.

Fylkkas leat gelddolaš ja máŋggalágan festiválafálaldagat, sullii 50 festivála lágiduvvojit jahkásaččat. Dovdoseamos lea Beassášfestiválat Guovdageainnus ja Kárášjogas, Gaskaijarocken Leavnnjas, Áltá Soul&Bluesfestivála, Várjjat-festivála ja Gonagasreabbáfestivála Čáhcesullos, Davvenjárgga Filbma festivála ja Barents Spektakel Girkonjárggas.

Dieđuid fylkka festiválaid birra gávnnat dás.