Finnmárku – Gos niegut ollašuvvet

Álggahit iežat fitnodaga?

Finnmárkui ásahit iežas fitnodaga soaitá leat buorre molssaeaktu dutnje gii háliidat fárret davás ja ollašuhttit nieguidat ahte jođihit iežat fitnodaga. Eahpitkeahttá lea otná ođđaáigásaš gulahallanservodagas vejolašvuohta doaimmahit bargguid vaikko vel ii leat doppe gos geavaheaddjit orrot. Finnmárkkus leat bures huksejuvvon fiberčovdosat ja buorit interneahttavejolašvuođat.

Sáhttá maid leat álkit ásahit fitnodaga smávit servodagain gos gilvu ii leat nu stuoris go eará stuorit čoahkkebáikkiin. Máŋggas vásihit ahte sii ožžot eanet veahki álggahandásis ja ahte ođđa ásahusat leat bures boahtin. Innovašuvdna Norga, Finnmárkku fylkkagielda dahje iežat ássangielda sáhttet veahkehit ja addit ráđiid jos dan dárbbašat. Vejolašvuohta lea maid oažžut veahki Sámedikkis mii áŋgiruššá nana ja máŋggabealat ealáhuseallima ovdii mii vuhtiiváldá sámi kultuvrra, luonddu ja birrasa.