Ny i Finnmark?
Jobb og utdanning
Fritid og opplevelser
Økonomiske fortrinn

Finnmarkskalkulatoren

Finnmarksfradrag og skattefordeler

Din lønn før skatt (bruttolønn): NOK
Dine inntektsfradrag — se selvangivelsen din:
(Gjeldsrenter, barnehageavgift, osv)
NOK
Din inntekt før skatt: 0
Finnmarksfradraget:
skatteklasse 1 gjelder de fleste
Din skattbare inntekt etter alle fradrag: 0
Skriv inn din skatteprosent: %
Finnmarksfradraget tjener deg årlig: 0
Finnmarkfordel på fellesskatt: 3,50 %
Du tjener ekstra pr år på redusert fellesskatt: 0
Redusert toppskatt — Trinn 1: 0
(Tjener du mellom 490.000 og 796.000, betaler du 7% toppskatt istedenfor 9%. Du sparer 2%. Trinn 2 — inntekt over 796.000 har ingen skattefordel)

Finnmarksfordel — sletting av studielån

Ditt studielån til Lånekassen: NOK
Finnmarksfordel — ettergivelse pr år:
(Du betaler kun gjeldsrenter på studielånet)
10 %
Du tjener årlig på Finnmarksfordelen: 0
NB! Max grense for ettergivelse er kr 25.000 pr år.

Redusert strømregning i Finnmark

Skriv inn ditt årlige strømforbruk: Kwh
Eksempel på forbruk:
Mindre leilighet: 10 000 kWh
Normalt hus/stor leilighet: 20 000 kWh
Stort hus: 30 000 kWh
Finnmarksfordel: 9.5 øre/kWh
Finnmarkinger slipper moms/MVA på strømregningen: Les mer »
(Klikk «Les mer» for nøyaktig strømpris sammenligning)
Du sparer pr år på strøm: 0 NOK

SUM Finnmarksfordeler: 0 NOK
Ekstra nettoinntekt pr år ved å bo i Finnmark