Der drømmer blir virkelighet

Her betyr du mer

Solveig Nilsson Fossan er Øre Nese Hals-overlege ved Kirkenes Sykehus. Hun bryr seg ikke om jakt og fiske i det hele tatt, og det er ikke naturen som holder henne her. Det er jobben og pasientene;

- Jeg bor her fordi jeg har en jobb som jeg elsker, og jeg kjenner at jeg gjør en god jobb. Jeg trives så godt at det ikke finnes noe alternativ. Etter 17 år i Finnmark fikk jeg hjemlengsel til Stockholm og flyttet tilbake til en fast stilling på det store flotte Karolinska Universitetssjukehuset. Men etter en tid ble savnet etter arbeidslivet og de takknemlige pasientene i Finnmark så stort at jeg sa opp, og vi flyttet nordover igjen. Her betyr man mer!

Finnmarkssykehuset har behov for å fylle mange spennende stillinger. Her får du jobbe på mindre avdelinger, slik at du får mer varierte arbeidsoppgaver og mer ansvar. Det trengs leger, sykepleiere, hjelpepleiere, psykologer, psykiatere, bioingeniører, radiologer, radiografer, jordmødre og mange andre.

Vegar Fossmo er fysioterapeut og avdelingsleder ved medisinsk service på Hammerfest Sykehus. Han ser at man i helsevesenet her får både muligheter, og arbeidsoppgaver som føles meningsfulle. Han tror også at man får en unik og bred erfaring som kan tas med i videre jobb enten i Finnmark eller andre plasser. Dessuten elsker han å kjenne naturelementene i nord;

- Det er godt å kjenne at man er våken og klar når man kommer på vakt etter å ha syklet til jobben med snefokk i øynene og sikt på under 50 meter fremfor seg.

Frøydis Nystad Nilsen er Avdelingsoverlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Finnmarkssykehuset. Hun er den eneste samiskspråklige barne- og ungdomspsykiater i Finnmark. Derfor er det viktig for henne å være her;

- Jeg trives godt i jobben fordi jeg får jobbe med barn og unge. Jeg har også mulighet for faglig utvikling gjennom et stort fagnettverk for leger. For meg som er født og oppvokst her er, naturen og årstidene viktig. Her har jeg dem i min hverdag.

 

Vil du vite mer om hvordan disse kandidatene fra helsevesenet opplever arbeid og fritid i Finnmark? Se intervju her.